Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

La SGISE aprova un nou protocol d’actuació contra l’assetjament sexual i per raó de sexe

18 maig 2023

La Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències (SGISE) ha posat en marxa un nou protocol per a la prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral. El document, que va ser aprovat recentment per la Comissió d’Igualtat, ratifica el compromís de tolerància zero de l’empresa davant aquestes conductes vexatòries.

El nou procediment estableix els principis de celeritat, confidencialitat, protecció de dades i protecció a la intimitat per a salvaguardar l’anonimat de la víctima i aconseguir la resolució del cas en el menor temps possible. També contempla la formació contra l’assetjament per a tot el personal de la SGISE i la presència d’una persona especialista en aquesta matèria per a assessorar la taula confidencial en la resolució de conflictes. A més, es posarà a la disposició de la plantilla un canal de denúncies exclusiu per a aquest tipus de casos.

Seguint amb l’objectiu de posar fre a qualsevol tipus d’assetjament, s’ha actualitzat també el protocol vigent sobre prevenció i actuació davant l’assetjament laboral, que recull altres tipologies d’assetjament diferents al sexual i per raó de sexe, com ara l’assetjament moral, el racial o ètnic, per motius de religió o conviccions, per diversitat funcional, edat, etc. Tots ells estan tipificats com faltes molt greus per l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic i per la normativa de Funció Pública.

En aquesta última modificació s’han redefinit les fases i temps del procediment per a millorar la seua eficàcia i s’ha potenciat la fase de mediació, com a etapa prèvia a la investigació. A més, s’incorpora la figura d’una assistència externa experta en assessoria jurídica o en resolució de conflictes, i en l’àmbit de la psicosociologia aplicada.

Amb tots dos protocols, la SGISE pretén ser més garantista per a resoldre d’una manera àgil aquest tipus de situacions des dels principis d’imparcialitat, confidencialitat, la presumpció d’innocència i la dignitat de les persones afectades.

Està previst que es distribuïsquen per totes les instal·lacions i bases de l’empresa cartells informatius per a facilitar l’accés de l’equip humà a ambdós protocols.

Poden consultar-se ambdós protocols ací.

Següent notícia
Compartix la notícia