CAS / VAL

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Aquest apartat agrupa la informació de publicitat activa de la SGISE, prevista en la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de garantir la difusió i transparència de les dades econòmiques, pressupostàries, recursos humans, de rellevància jurídica, contractació, organitzatius, alts càrrecs, etc.

Any 2021
Any 2020
Any 2019
Gerència