Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

SGISE

La Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències es va constituir el 21 de desembre de 2018 i s’encarrega de la gestió del personal i de les necessitats logístiques del serveis d’extinció d’incendis forestals i emergències en els termes previstos per la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de protecció civil i gestió d’emergències, així com la gestió dels contractes per als estudis, projectes, adquisició o explotació derivades de les pròpies necessitats logístiques.

Som un instrument flexible, capaç d’adaptar-se i respondre amb celeritat a les situacions d’emergència, en el marc dels plans i procediments d’emergències.

Contribuïm al millor funcionament del Servei de Bombers Forestals com a servei públic essencial regulat pel reglament aprovat pel Decret 129/2018, de 7 de setembre, del Consell, baix la planificació, control, supervisió i coordinació de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

Ens presentem com una empresa de caràcter cent per cent públic que té personalitat jurídica de naturalesa privada, sense perjudici de la seua adscripció a la conselleria amb competències en matèria de protecció civil, extinció d’incendis forestals i emergències.

El Servei de Bombers Forestals és un servei públic essencial de caràcter autonòmic.La seua mobilització i gestió depén del sistema integral de gestió de les emergències 112 Comunitat Valenciana i les comunicacions es realitzen a través de la xarxa de la Generalitat. El servei s’organitza en unitats bàsiques d’intervenció terrestres i helitransportades i, en funció del risc estacional, es poden establir unitats d’intervenció de reforç amb les mateixes capacitats que les altres.

Actuem en incendis forestals, emergències meteorològiques, emergències socials i en la planificació i logística de qualsevol tipus d’emergències amb l’objectiu clar de garantir la seguretat de les persones i consolidar-nos com a servei públic essencial, sempre atenent les necessitats de la ciutadania.

Estem presents en l’extinció de tots els grans incendis forestals i oferint solucions davant les greus inundacions tan freqüents al  nostre territori. Actuem sobre les conseqüències de temporals de vent, marítims i de neu, a més de donar solucions pràctiques en situacions de greu risc, catàstrofe o calamitat pública, sempre  sempre pensant que la seguretat i la protecció de les persones és el nostre principal objectiu, a més de la salvaguarda del medi ambient en la lluita contra el canvi climàtic.