Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

DOCUMENTS
D'INTERÉS

Repositori de documents d’interés que la SGISE posa a la disposició del seu equip humà per a la seua consulta i ús.

Procedimiento actuación protección de la maternidad
Protocol per a la prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral
Pla de prevenció de riscos laborals
Protocol de prevenció i actuació davant de l’assetjament laboral
Pla de teletreball
Pla d’igualtat