Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

El Consell d’Administració de la SGISE aprova el nomenament de la nova directora de Recursos Humans, després de completar el procés de contractació

5 maig 2023

El Consell d’Administració de la Societat de Gestió Integral de Serveis d’Emergències (SGISE) ha aprovat aquest divendres el nomenament de María Jesús Asunción com a nova directora de Recursos Humans, després de completar-se el procés de selecció dut a terme a l’empara del que es disposa en el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, número 9530, de 9 de febrer de 2023.

La nova directora de RRHH assumeix el càrrec en la SGISE, després de més de vint anys d’experiència en l’àrea dels Recursos Humans, on ha ocupat la direcció d’aquest departament en grans empreses multinacionals de fins a 1.200 treballadors en les quals ha impulsat matèries com l’elaboració de plans d’igualtat, el disseny de programes d’inserció laboral, la implementació de plans de carrera, gestió del talent o la millora del clima laboral.

Entre les seues comeses en la SGISE es troben continuar implementant l’estratègia de Recursos Humans i organització en tots aquells àmbits que afecten el desenvolupament organitzatiu i la gestió de persones; la supervisió dels projectes col·laboratius i institucionals que es requerisquen; implementar programes de gestió de persones; coordinar i participar en les negociacions d’aquelles matèries relacionades amb la representació sindical del Servei de Bombers i Bomberes Forestals i assegurar la disponibilitat dels recursos humans necessaris per al bon funcionament de l’entitat.

La gerència de l’empresa agraeix el treball desenvolupat per l’anterior directora, Vanessa Montañana, en aquest intens període d’activitat en el qual ha participat en el procés de diàleg amb la part social per a l’elaboració del primer conveni col·lectiu de l’empresa pública, i ha liderat la negociació de l’I Pla d’Igualtat de la SGISE, l’I Pla de Formació, així com l’inici de la reorganització de l’Àrea de Recursos Humans de l’empresa.

Següent notícia
Compartix la notícia