CAS / VAL

POLÍTICA DE PRIVACITAT

PROPIETAT DEL LLOC WEB

Responsable:

SOCIEDAD VALENCIANA DE GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS DE EMERGENCIA S.A. (SGISE) – CIF A40547499 – SGISE

Contacte:

C/ Les Taules 2 – L’Eliana – Valencia (Valencia) sgise@sgise.es – Tel. 961974502 – https:/ www.sgise.es Tel. 961974502 – Email: sgise@sgise.es

Finalitats:

Resposta a consultes rebudes a través del formulari electrònic de la web

Legitimació:

Consentiment explícit de l’interessat

Conservació:

Durant un termini d’1 any a partir de l’última confirmació d’interès

Destinataris:

No cedim les seues dades a tercers

Procedència:

Contactes web: El propi interessat o el seu representant legal

Transferències internacionals:

No realitzem transferències internacionals de les seues dades

Drets:

Vosté té dret accedir a les seues dades, rectificar-los, suprimir-los, limitar o oposar-se al seu tractament, a la seua portabilitat, a retirar el seu consentiment i a presentar reclamacions davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades). Més informació en la nostra “Política de Privacitat i Protecció de Dades”.

DETALLS DE LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. COOKIES DE SESSIÓ:

La present “Política de Privacitat i Protecció de Dades” té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seues dades personals per part de la nostra entitat o grup corporatiu per a vetlar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la Protecció de Dades personals segons la Unió Europea i l’Estat membre espanyol.

De conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seua autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seues dades personals, per la qual cosa a continuació, li indiquem tots els detalls del seu interès respecte a com realitzem aquests processos, amb quines finalitats, que altres entitats podrien tindre accés a les seues dades i quins són els seus drets.

Per tot l’exposat, una vegada revisada i llegida la nostra Política de Protecció de Dades, és imprescindible que l’accepte en prova de la seua conformitat i consentiment.

2. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Qui recapta i tracta les seues dades?

El Responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que només o conjuntament amb uns altres determine els fins i mitjans del tractament de dades personals; en cas que els fins i mitjans del tractament estiguen determinats pel Dret de la Unió Europea o de l’Estat membre espanyol.

En aquest cas, les nostres dades identificatives com a Responsable del Tractament són els següents:

SOCIETAT VALENCIANA DE GESTIÓ INTEGRAL DE SERVEIS D’EMERGÈNCIA S.A. (SGISE) – CIF A40547499

Com pot contactar amb nosaltres?

Domicili de les nostres oficines:

C/ Els Taules 2. 46183, L’Eliana – València (València), Espanya Email: sgise@sgise.es – Telèfon: 960992382

Domicili postal:

C/ Els Taules 2. 46183, L’Eliana – València (València), Espanya

3. MESURES DE SEGURETAT

Què fem per a garantir la privacitat de les seues dades?

La nostra entitat o grup corporatiu adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per a garantir la seguretat i la privacitat de les seues dades, evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemat i els riscos al fet que estan exposats.

Entre altres, destaquen les següents mesures:

Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.

Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per a garantir la seguretat del tractament. Seudonimizar i xifrar les dades personals, en cas que es tracte de dades sensibles.

4. FINALITAT DEL TRACTAMENT

Per a què volem tractar les seues dades?

Necessitem la seua autorització i consentiment per a recaptar i tractar les seues dades personals, per la qual cosa a continuació li detallem els usos i finalitats previstes. Resposta a consultes rebudes a través del formulari electrònic de la web

Durant quant temps conservem les seues dades?

Utilitzem les seues dades durant el temps estrictament necessari per a complir les finalitats indicades anteriorment. Llevat que existisca una obligació o requeriment legal, els terminis de conservació previstos són:

Durant un termini d’1 any a partir de l’última confirmació d’interès.

5. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Per què tractem les seues dades?

La recollida i el tractament de les seues dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:

Consentiment explícit de l’interessat.

6. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

A qui cedim les seues dades dins de la Unió Europea?

No realitzem cessions de les seues dades a terceres persones ni entitats, excepte obligació legal.

Realitzem Transferències Internacionals de les seues dades fora de la Unió Europea?

No realitzem transferències internacionals de les seues dades.

7. PROCEDÈNCIA I TIPUS DE DADES TRACTADES

D’on hem obtingut les seues dades?

Contactes web: El propi interessat o el seu representant legal

Quins tipus de dades seues hem recaptat i tractem? Contactes web

Dades identificatives (Nom i Cognoms; Adreça electrònica; Telèfon)

8. DRETS DELS INTERESSATS

Quins són els drets que li emparen?

La normativa vigent de protecció de dades li empara en una sèrie de drets en relació a l’ús que li donem a les seues dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seua identitat.

A continuació, li indiquem quals són els drets que li assisteixen:

– Sol·licitar l’ACCÉS a les seues dades personals

– Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les seues dades

– Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seues dades (dret al “oblit”) LIMITAR o OPOSAR-SE a l’ús que li donem a les seues dades

– Dret a la PORTABILITAT de les seues dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet. Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment.

– Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com pot exercir els seus drets en relació a les seues dades?

Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent forma:

Responsable: SOCIETAT VALENCIANA DE GESTIÓ INTEGRAL DE SERVEIS D’EMERGÈNCIA S.A. (SGISE)

Adreça: C/ Els Taules 2. 46183, L’Eliana – València (València), Espanya

Com pot presentar una reclamació?

A més dels drets que li assisteixen, si creu que les seues dades no s’estan recaptant o tractant conforme a la normativa vigent de Protecció de Dades, vosté podrà realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, les dades de contacte del qual indiquem a continuació:

Agència Espanyola de Protecció de Dades C/. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), Espanya

Email: info@aepd.es – Telèfon: 912663517 Web: https://www.aepd.es

9. CONSENTIMENT I ACCEPTACIÓ
L’acceptació del present document indica que vosté entén, accepta totes les clàusules de la nostra política de privacitat pel que autoritza la recollida i el tractament de les seues dades personals en aquests termes. Aquesta acceptació es realitza mitjançant l’activació de la casella de verificació de “Lectura i Acceptació” de la nostra Política de Privacitat.

Utilizamos cookies propias para optimizar nuestro sitio web y servicios, mejorar su navegación. Puede aceptar todas las cookies, pulsando el botón “Aceptar todo”, o puede configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón “Ver preferencias”Para más información seleccione el apartado “Política de cookies” en el pie de página.

Privacy Settings saved!
Preferencias de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, éste puede almacenar o recuperar información de su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus preferencias de cookies aquí.


  • wp-settings*
  • wordpress_sec*
  • wp-settings-time*
  • wfwaf-authcookie*
  • wordpress_logged_in
  • wp-wpml_current_language

Rechazar todo
Aceptar todo