CAS / VAL

PERFIL DEL CONTRACTANT

La contractació de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències està subjecta a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. La informació relativa als seus procediments de contractació serà facilitada a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, a la qual es pot tindre accés fent clic ací.

Pot consultar la informació relativa als contractes menors subscrits per l’entitat, segons disposa l’article 63.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), en l’apartat “Portal de Transparència” / Informació Econòmica i Financera d’aquesta mateixa pàgina web.
Actualment no hi ha publicat cap document.