Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

La SGISE publica el llistat preliminar amb les persones inscrites en la borsa temporal de bomber forestal

18 agost 2020

– Els aspirants disposen de tres dies naturals per a presentar reclamacions mitjançant un escrit adreçat a les oficines de la Societat Valenciana de Gestió dels Serveis d’Emergències

La Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències (SGISE) ha publicat aquest dimarts el llistat preliminar amb les persones inscrites en temps i forma en la convocatòria de la borsa urgent de treball temporal per a ocupar una plaça de bomber forestal.

El llistat mostra la totalitat de persones inscrites en la borsa d’ocupació temporal que van omplir la seua sol·licitud en el temps i forma escaient i que reunien els requisits que indicaven les bases de la convocatòria SGISE 1/2020 per al lloc de bomber forestal. El document, que es pot consultar en aquest enllaç, mostra les persones admeses ordenades d’acord amb els punts de l’autobaremació.

A partir de la publicació del llistat preliminar, les persones aspirants disposen de tres dies naturals per a formular possibles reclamacions mitjançant la presentació d’un escrit al registre en les oficines de la SGISE situades al carrer les Taules, 2. 46183, L’Eliana (València).

Després de comprovar les al·legacions formulades al llistat preliminar, la SGISE publicarà un document amb la llista provisional que conformaran les 700 persones aspirants. Els candidats hauran d’acreditar els seus mèrits per a confeccionar definitivament la llista definitiva que estarà conformada per 500 persones disponibles per a la contractació.

LLISTAT PRELIMINAR DE PERSONES ADMESES EN LA BOLSA URGENT PER A OCUPAR UN LLOC DE BOMBER O BOMBERA FORESTAL

Següent notícia
Compartix la notícia