Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

La SGISE aprova per unanimitat l’I Pla d’Igualtat del Servei de Bombers i Bomberes Forestals

17 octubre 2022

La Comissió d’Igualtat de la SGISE ha aprovat hui per unanimitat el primer Pla d’Igualtat del Servei de Bombers i Bomberes Forestals de la Generalitat Valenciana. Es tracta d’un document consensuat per l’empresa amb la part social de l’organització i que suposa un ferm compromís per la igualtat entre dones i homes en el si de l’entitat.

En paraules de la gerent, María Duart, aquest pla d’igualtat constitueix una fita perquè “plasma la nostra intenció d’impulsar una igualtat real i efectiva entre dones i homes que desenvolupen la seua activitat en els diferents departaments d’aquest servei, des de l’operatiu fins a les àrees d’administració”.

Segons el parer de Duart, “les accions que s’han acordat conformen un autèntic pla estratègic per a l’empresa pública, l’objectiu final de la qual és aconseguir un entorn laboral cent per cent igualitari, inclusiu i just”. La responsable de l’entitat ha volgut agrair “l’esforç i compromís implícit en l’essencial labor exercida aquests mesos pels i les representants de la part social i l’empresa presents en la comissió paritària d’Igualtat perquè aquest document siga hui una realitat”.

“La cultura de la igualtat i la perspectiva de gènere és un dels eixos transversals de la SGISE, una eina transformadora que ens acompanyarà en cadascuna de les accions que apliquem en l’empresa”, ha subratllat la gerent.

               Eix d’acció i mesures

El document aprovat es vertebra a través d’un pla d’acció amb 13 eixos: procés de selecció i contractació, classificació professional, formació, promoció professional, condicions de treball, retribucions i pla d’acció auditoria retributiva, exercici corresponsable dels drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, infrarepresentació femenina, prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe, comunicació, llenguatge i imatge no sexista, violència de gènere, salut laboral des d’una perspectiva de gènere i seguiment del pla d’igualtat.

Aquest pla d’acció acordat contempla 72 mesures, entre les quals destaquen l’ampliació de tres a quatre anys de les excedències per cures a menors i familiars dependents amb reserva de lloc durant tot el període d’excedència, el permís retribuït per a acompanyar a familiars amb malalties terminals o tractaments oncològics, la priorització de la dona en la promoció i accés a categories en les quals està infrarepresentada, o l’adaptació dels uniformes a la morfologia femenina, entre altres.

Per a la implantació, seguiment i avaluació de cadascuna de les mesures recollides en el pla, l’empresa ha disposat un conjunt de recursos materials i humans necessaris. A més, pretén implicar també professionals que compten amb experiència i/o formació en matèria d’igualtat en l’àmbit laboral.

El Pla s’ha negociat des del convenciment que la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i la conciliació de la vida familiar, laboral i personal permeten optimitzar les potencialitats i eficiències de tota la plantilla, alhora que millorar la seua qualitat de vida en general. A més, també s’ha treballat en tot moment amb l’objectiu de fomentar l’increment de representació femenina en un sector, actualment amb una masculinització superior al 90% de la plantilla.

Següent notícia
Compartix la notícia