Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

La SGISE activa noves mesures en matèria de conciliació i corresponsabilitat per al seu equip humà

4 maig 2023

La Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències (SGISE) ha posat a la disposició del seu equip humà noves mesures en matèria de conciliació i corresponsabilitat, en el marc de les directrius que estableix el Pla d’Igualtat de l’Empresa Pública.

En relació amb les condicions laborals, s’ha establit una política de teletreball per a els llocs que puguen acollir-se al mateix de fins a un 40% de la jornada. També s’han regulat les excedències per a l’atenció d’interessos familiars o personals, més enllà dels límits legals.  En aquest sentit, s’amplia la reserva del lloc durant tot el període que dure l’excedència per a tindre cura de fills/filles  menors de 4 anys, i l’excedència per cura de familiars fins al segon grau.

D’altra banda, la SGISE ha impulsat l’exercici corresponsable dels drets de conciliació de la vida  personal, familiar i laboral, amb la flexibilitat horària adaptada als llocs en els quals siga possible. També es reconeixen els mateixos drets i obligacions per a les parelles de fet legalment constituïdes, i es permet l’ajust de dies per repòs domiciliari de familiar dependent o menor de 12 anys. A més, s’accepten els permisos retribuïts per acompanyament mèdic de familiars dependents, amb tractaments oncològics o malalties terminals, i el permís per a l’acompanyament en l’hospitalització de familiarés de primer grau.

L’empresa ha implantat, a més, més mesures per a protegir les víctimes de la violència de gènere i garantir els seus drets laborals. Aquestes persones poden sol·licitar la modificació de períodes de gaudi de vacances, i tenen permés absentar-se durant la jornada laboral per causes justificades com l’assistència a jutjats, comissaries i serveis assistencials. També se’ls facilitarà l’adaptació de la jornada, el canvi de torn i el trasllat de centre en concurs, així com la flexibilitat horària.

Totes aquestes iniciatives s’inclouen en el document que empresa i sindicats van consensuar recentment amb l’objectiu  de vetlar per l’equitat entre dones i homes de la plantilla. Amb elles es fa un pas més enllà respecte a les que ja es contemplen als convenis col·lectius i l’estatut dels treballadors.

Següent notícia
Compartix la notícia