Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

CANAL ÈTIC

SGISE manifesta el seu ferm compromís amb la cultura ètica i el compliment normatiu dins de l’organització i en les seues relacions amb tercers, rebutjant qualsevol conducta que no s’adapte als estàndards ètics establits per SGISE i adoptant les mesures necessàries per al garantir el compliment de la legislació vigent i la prevenció de delictes.
Fruit d’aquest compromís ha procedit a la implantació d’un Sistema de Prevenció de Delictes, al nomenament del Comité d’Ètica encarregat de la seua supervisió i compliment, i a l’establiment del Canal Ètic.

Mitjançant la utilització del Canal Ètic es podran comunicar infraccions normatives o poc ètiques, conductes delictives, infraccions administratives greus o molt greus i qualsevol vulneració del dret de la Unió Europea advertits en SGISE, no podent utilitzar-se el canal per a comunicacions diferents als expressats incompliments per als quals existisquen altres responsables i sent inadmissibles les comunicacions falses, les emparades en motivacions que el Dret no puga emparar i les realitzades amb l’única intenció de danyar.
El canal permet, a través del formulari que s’obri en accedir a aquest, efectuar la seua comunicació de manera anònima o confidencial, garantint-se, en tot cas, la protecció dels informants enfront de qualsevol tipus de represàlia.

Per a més informació pot accedir al Canal Ètic on té a la seua disposició la Política del Canal i la Política de Privacitat.