Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

SGISE registra el I Pla d’Igualtat del Servei de Bombers i Bomberes Forestals

15 novembre 2022

El I Pla d’Igualtat del Servei de Bombers i Bomberes Forestals ja ha sigut registrat. La tramitació del registre s’ha dut a terme a través de la plataforma del Ministeri de Treball i Economia Social “Regcon”, després de la Comissió d’Igualtat de la SGISE aprovara per unanimitat el document fa unes setmanes.

Per a la gerent de la SGISE, María Duart, la implantació d’aquest primer pla “suposa una fita, i un avanç dins del ferm compromís per la igualtat entre dones i homes per part tant de l’empresa com de la part social. Una prova d’això és que, del total de mesures proposades, el 38% d’elles tenen el seu inici abans que finalitze l’any”.

La primera mesura implantada ha sigut la posada en marxa de la formació en igualtat per a tota la plantilla del Servei. Des del passat 2 de novembre, tant el personal de la part operativa com el personal d’oficines, està rebent formació en sensibilització d’igualtat. “Amb aquesta formació es pretén proporcionar els coneixements necessaris a la plantilla perquè totes les persones que formen part del Servei puguen conéixer les bases de la igualtat de tracte i d’oportunitats, adquirisquen nocions en matèria d’igualtat, i coneguen les diferents normatives legals en aquesta matèria”, ha afirmat Duart.

El pla que s’ha registrat suposa un impuls per la igualtat real i efectiva entre dones i homes que desenvolupen la seua activitat en els diferents departaments d’aquest servei, des de l’operatiu fins a les àrees d’administració. Les accions acordades conformen un autèntic pla estratègic per a l’empresa pública, l’objectiu final de la qual és aconseguir un entorn laboral cent per cent igualitari, inclusiu i just. “Una eina transformadora que ens acompanyarà en cadascuna de les accions que apliquem en l’empresa”, ha subratllat la gerent.

Eixos d’acció i mesures

El document registrat es vertebra a través d’un pla d’acció amb 13 eixos: procés de selecció i contractació, classificació professional, formació, promoció professional, condicions de treball, retribucions i pla d’acció auditoria retributiva, exercici corresponsable dels drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, infrarepresentació femenina, prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe, comunicació, llenguatge i imatge no sexista, violència de gènere, salut laboral des d’una perspectiva de gènere i seguiment del pla d’igualtat.

Aquest pla d’acció acordat contempla 70 mesures, entre les quals destaquen l’ampliació de tres a quatre anys de les excedències per cures a menors i familiars dependents amb reserva de lloc durant tot el període d’excedència, el permís retribuït per a acompanyar a familiars amb malalties terminals o tractaments oncològics, la priorització de la dona en la promoció i accés a categories en les quals està infrarepresentada, o l’adaptació dels uniformes a la morfologia femenina, entre altres.

Prova de la importància i el compromís que des de la SGISE té l’aplicació de les mesures que contenen aquest pla d’igualtat, és la inclusió d’una mesura extraordinària que consisteix en la realització d’una enquesta en matèria d’igualtat, coincidint amb la finalitat de la vigència del pla per a avaluar, valorar i millorar accions respecte d’aquest.

Per a la implantació, seguiment i avaluació de cadascuna de les mesures recollides en el pla, l’empresa ha disposat un conjunt de recursos materials i humans necessaris. A més, pretén implicar també professionals que compten amb experiència i/o formació en matèria d’igualtat en l’àmbit laboral.

El Pla s’ha negociat des del convenciment que la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i la conciliació de la vida familiar, laboral i personal permeten optimitzar les potencialitats i eficiències de tota la plantilla, alhora que millorar la seua qualitat de vida en general. A més, també s’ha treballat en tot moment amb l’objectiu de fomentar l’increment de representació femenina en un sector, actualment amb una masculinització superior al 90% de la plantilla.

El document íntegre pot consultar-se ací:

https://sgise.es/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-IGUALDAD-SGISE.pdf

Següent notícia
Compartix la notícia