Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

La SGISE convoca a la part social per a negociar la segona activitat i el pla de formació

6 desembre 2021

La Direcció de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències (SGISE) convoca en el si del comité intercentres del pròxim dijous 22 de juliol a tots els sindicats que formen part d’aquest, per a negociar sobre la segona activitat, el procés de readaptació del lloc de treball, el pla estratègic de formació, així com els protocols interns de promoció i selecció de personal.

La Direcció de la SGISE convoca a tots els sindicats amb representació en el comité intercentres, per a treballar sobre aspectes fonamentals de les condicions de les persones que formen part del Servei de Bombers Forestals.

En primer lloc, es tractaran detalls sobre el possible procediment i requisits de la segona activitat, que s’hi haja regulada en l’annex 11 de la Revisió Parcial del VI Conveni Col·lectiu de Brigades d’Emergència de la Comunitat Valenciana, (modificació IV CC TRAGSA) i que en virtut de la pròpia llei de creació de la SGISE, en la seua Disposició addicional segona i tercera, es recull en la nova proposta de Conveni Col·lectiu que està sent analitzada pels organismes competents.

D’altra banda, mentre es reconeix i desenvolupa aquest dret, així com el seu procediment i les places disponibles, la direcció de la SGISE ha proposat a la part social, debatre dins del marc que estableix l’Estatut del Treballador, el procés de readaptació al lloc de treball així com les seues possibilitats.

En tercer lloc, quant al pla estratègic de Formació, es pretén iniciar la fase de recollida de dades per a la seua posterior anàlisi conjunta, que permeta definir els pilars sobre els quals es desenvoluparà aquest pla, així com el seu calendari. Al seu torn, també es tractarà sobre la recollida de dades necessàries per al Registre del Personal. Aquestes dades s’elevaran Mesa de Coordinació del Servei de Bombers Forestals de la Comunitat Valenciana, com a màxim òrgan consultiu deliberant i de participació en aquesta matèria, que es reunirà al setembre.

En quart lloc, en relació als protocols o instruccions internes en matèria de contractació de personal, selecció i promoció i com es va indicar en la reunió del Comité Intercentres del dia 23 de juny, per a donar compliment a la nova Llei de Funció Pública es vol negociar conjuntament amb la part social, de manera que tot el personal que forma part de la SGISE puga desenvolupar-se professionalment en ella. Aquests protocols hauran de garantir la publicitat, objectivitat, mèrit, capacitat i igualtat en la selecció i hauran de ser informats prèvia i preceptivament, amb caràcter vinculant, per la conselleria competent en matèria de funció pública.

La Direcció per tant, continua treballant amb total transparència i dedicació, dins de les seues competències, i convida a la part social a col·laborar activament per a continuar millorant les condicions laborals de totes les persones que formen part del Servei.

Següent notícia
Compartix la notícia