Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

La Direcció de la SGISE es compromet activament amb l’estabilitat i la millora de les condicions laborals de tot el personal del Servei de Bombers Forestals

8 juliol 2021

La Direcció de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències (SGISE) respecta la decisió de part de les seccions sindicals legalment representades en l’empresa d’activar els mecanismes de reivindicació que consideren oportuns en el marc de l’exercici de la seua acció.

La Direcció manifesta que continuarà treballant al costat de tots els sindicats en la millora de les condicions de treball per a tota la plantilla i de totes aquelles qüestions que són competència de la SGISE, com fa de manera constant des de la subrogació del personal a l’abril de 2019.

En este sentit, recorda que en aquests dos anys s’ha treballat en el compliment de tots els compromisos adquirits per la Generalitat abans de la subrogació del Servei de Bombers i Bomberes Forestals. En primer lloc, destaca l’adequació salarial del personal de les unitats terrestres, que en molts casos ha significat un augment salarial de més del 30%, aplicat amb caràcter retroactiu des de gener de 2018, és a dir, quinze mesos abans de la subrogació.

També, gràcies al treball conjunt entre la Direcció i la majoria sindical, s’ha aconseguit l’adequació salarial dels treballadors i treballadores de les unitats helitransportadas amb efecte retroactiu des del gener de 2020. Aquesta mesura va ser possible gràcies a l’acord del Consell, de 18 de desembre de 2020, i suposa l’equiparació amb el personal de les unitats terrestres, resolent les greus desigualtats heretades entre tots dos col·lectius.

En tercer lloc, s’ha desenvolupat un innovador projecte de suport al personal del Servei denominat “Factor Humà”, una aposta per a posar en valor als treballadors i les treballadores i empoderar-los en l’acompliment de les seues funcions professionals.

D’altra banda, fruit del mandat legal recollit en la Llei de Creació de la SGISE i d’un constructiu procés de negociació col·lectiva, la Direcció i les seccions sindicals que representen a la majoria de la plantilla han aconseguit signar el primer esborrany de conveni del Servei de Bombers i Bomberes Forestals en la proposta de les quals es mantenen i amplien els drets laborals subrogats. Un text que es troba en fase d’anàlisi en la Direcció General competent i que servirà per a avançar conjuntament cap a la professionalització i l’excel·lència del Servei tant en la branca operativa com de logística i de gestió, així com dotar de major seguretat jurídica el marc laboral aplicable.
Aquest esborrany de Conveni recull també la segona activitat del personal adscrit al Servei de Bombers i Bomberes Forestals Terrestres de la Generalitat, que s’incloïa en la Revisió Parcial del VI Conveni Col·lectiu de Brigades d’Emergència de la Comunitat Valenciana. A l’espera de poder aplicar-ho a tot l’operatiu, després de l’aprovació i desenvolupament del citat Conveni, la Direcció ha proposat un procés de readaptació en virtut de l’Estatut del Treballador, per a aquells treballadors que, per diversos motius, no han obtingut la condició de “apte” per a exercir les funcions assignades al seu lloc de treball, amb l’objectiu de facilitar si és possible que continuen en el Servei.

A més, després d’una anàlisi conjunta entre la part social i la Direcció, s’està desenvolupant actualment un projecte estratègic de bases amb la finalitat d’adequar-les als requisits establerts en el Reglament de Bombers i Bomberes Forestals, que també redundarà en una millora de les coindiciones laborals.

Finalment, la SGISE està estudiant totes les vies legals possibles per a abordar la temporalitat en la qual es va subrogar una part del Servei en 2019. Compartint la preocupació que genera en una part de la plantilla, la Direcció ha impulsat una comissió mixta al costat dels representants legals dels treballadors i les treballadores, en la qual també participen com convidades persones del col·lectiu afectat, on s’analitza l’escenari amb claredat i transparència. En el marc d’aquesta comissió s’està estudiant l’evolució de les contractacions en virtut de les sentències judicials rebudes, així com la viabilitat jurídica de cadascuna de les solucions.

Davant la impossibilitat d’actuar d’ofici, la SGISE ha anat transformat els contractes conforme als termes establerts pels tribunals en cada sentència judicial rebuda i després de l’autorització preceptiva de la Direcció General de Pressupostos. Fins avui, s’ha tramitat la conversió de 218 contractes temporals subrogats. D’ells, 143 (el 66%) han passat a ser fixos i altres 75 indefinits no fixos.

La Direcció reafirma el seu compromís de continuar treballant amb total transparència i dedicació, dins de les seves competències, per a aconseguir una fórmula legal que garanteixi l’estabilitat de l’ocupació per a tots i totes. En aquest sentit, i atès que l’empresa pertany al Sector Públic instrumental, complirà sempre la legislació vigent estatal i autonòmica, i concretament atendrà el que es disposa en el Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, acordat aquesta mateixa setmana entre el Govern d’Espanya i les tres organitzacions sindicals majoritàries en l’Administració: CCOO, UGT i CSIF.

Següent notícia
Compartix la notícia