Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
CAS / VAL

El Consell modifica els estatuts de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències

5 març 2021

El Ple del Consell ha aprovat la modificació parcial dels estatuts de creació de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències (SGISE) per a modificar l’objecte social de l’empresa.

Aquesta modificació afecta l’article 2 dels estatuts que, en el seu apartat 1, queda redactat de la manera següent:

“La societat tindrà per objecte l’exercici de les actuacions necessàries per a la prestació del servei públic essencial de bombers forestals, així com els serveis de protecció civil i gestió d’emergències a través de qualssevol mitjans personals i materials, sota la planificació, el control, la supervisió i la coordinació de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències o l’òrgan o organisme públic amb competències en matèria de resposta a les emergències, i sense que puga disposar de facultats que impliquen l’exercici de potestats administratives; tot això, en els termes que preveu la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de protecció civil i gestió d’emergències i la normativa de desplegament.”

Entre aquestes actuacions, es troba la gestió de recursos humans i materials i de les necessitats logístiques necessàries i la gestió dels contractes i instruments per als estudis, els projectes, la construcció, l’adquisició o l’explotació, derivades de les necessitats logístiques, així com l’exercici de les activitats preparatòries, complementàries o derivades de les anteriors.

El Consell també ha ratificat l’Acord del Consell d’Administració de l’SGISE de modificació de l’article 9 dels seus estatuts, que estableix en el punt 3 que la Secretaria d’aquest Consell “serà exercida per un funcionari o funcionària grup A1 d’administració general de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, designada per la Presidència del Consell d’Administració, que assistirà a la reunió del Consell amb veu però sense vot”.

Següent notícia
Compartix la notícia

Utilizamos cookies propias para optimizar nuestro sitio web y servicios, mejorar su navegación. Puede aceptar todas las cookies, pulsando el botón “Aceptar todo”, o puede configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón “Ver preferencias”Para más información seleccione el apartado “Política de cookies” en el pie de página.

Privacy Settings saved!
Preferencias de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, éste puede almacenar o recuperar información de su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus preferencias de cookies aquí.


  • wp-settings*
  • wordpress_sec*
  • wp-settings-time*
  • wfwaf-authcookie*
  • wordpress_logged_in
  • wp-wpml_current_language

Rechazar todo
Aceptar todo