SGISE Oferta d'ocupació Perfil del contractant Notícies Portal de transparència Contacte

Nou usuari

De conformitat amb el que disposen el RGPD i la LOPDGDD, les dades personals facilitades seran tractades per SOCIETAT VALENCIANA DE GESTIÓ INTEGRAL DE SERVEIS D'EMERGÈNCIA S.A. (SGISE) amb la finalitat de tramitar el vostre registre en la pàgina web. Els interessats, amb l'acreditació deguda, podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i d'altres reconeguts a la llei, remetent la seua sol·licitud per escrit a l'adreça de correu electrònic dpdsectorpublico@gva.es. En cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a l'ús de les vostres dades personals, podeu presentar una reclamació davant de l'autoritat de control en matèria de protecció de dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web: www.agpd.es. Podeu sol·licitar més informació accedint a la nostra política de privacitat.