Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

IGUALTAT

Rebre els teus comentaris, idees, suggeriments o fins i tot propostes, ens podem ajudar a millorar el Servei de Bombers i Bomberes forestals. Pots remetre’ns un missatge a la Comisió d’Igualtat igualdad@sgise.es o utilitzar aquest formulari de contacte. Ací tractarem de respondre a la major brevetat possible qualsevol dubte sorgit.

Gràcies!.    De conformitat amb el que disposen el RGPD i la LOPDGDD, les dades personals facilitades seran tractades per SOCIETAT VALENCIANA DE GESTIÓ INTEGRAL DE SERVEIS D'EMERGÈNCIA S.A. (SGISE) amb la finalitat de gestionar la vostra consulta, dubte, queixa o comentari, així com de complir amb obligacions legals imposades. Els interessats, amb l'acreditació deguda, podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i d'altres reconeguts a la llei, remetent la seua sol·licitud per escrit a l'adreça de correu electrònic dpdsectorpublico@gva.es. En cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a l'ús de les vostres dades personals, podeu presentar una reclamació davant de l'autoritat de control en matèria de protecció de dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web: www.agpd.es. Podeu sol·licitar més informació accedint a la nostra política de privacitat (https://sgise.es/politica-de-privacitat/).