Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

NORMES DE PARTICIPACIÓ I CONVIVÈNCIA EN LES XARXES SOCIALS

Els comptes de la SGISE a les xarxes socials Twitter, Instagram i Linkedin estan destinades a informar els usuaris d’aquests mitjans socials. Es poden consultar sense necessitat de registre.

Agraïm els comentaris i aportacions que la ciutadania desitge realitzar. Utilitze sempre un llenguatge correcte i educat, respectant la privacitat de la resta.

Per a la bona comunicació en totes les xarxes socials de la SGISE, s’estableixen unes normes mínimes de participació, de manera que es puga dur a terme una conversa respectuosa, tolerant i fructífera amb la ciutadania.
La ciutadania hi pot fer comentaris si compleixen aquests requisits:

• Són pertinents, és a dir, no s’allunyen del tema tractat.
• Mantenen el respecte i no ofenen ni atempten contra la dignitat d’altres persones.
• No contenen dades de caràcter personal.
• No tenen com a objectiu enganyar, desorientar o estafar la ciutadania.
• No violen cap llei de drets d’autoria i propietat intel·lectual.
• No és contingut promocional o brossa (spam).

Els comentaris que no complisquen aquests requisits poden ocultar-se i no ser publicats. Els usuaris que reiteradament infringisquen les normes de participació podran ser silenciats. Bloquejar-los no es considera una bona pràctica.

A més, la SGISE es reserva el dret de denunciar a Twitter, Instagram o Linkdn aquelles actuacions abusives per part d’usuaris que incórreguen en comportaments com ara:

• Contingut violent, sexual, racista o discriminatori.
• SPAM, missatges de publicitat o material promocional.
• Continguts subjectes a drets d’autoria.
• Dades personals alienes a l’autor/a del comentari.
• Reiteracions o comentaris repetitius que no siguen coherents amb el tema proposat.

La SGISE només es responsabilitza dels continguts que emet a través dels seus canals.

Que en base a la llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’empresa posa de manifest l’absolut compliment de la mencionada llei, donat compte, que ens trobem davant de dos blocs de drets, dins de l’Ordenament Jurídic Espanyol, concretament el dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge i d’altra banda, el dret a la llibertat d’expressió i la llibertat d’informació.

Hem de tindre present que l’objecte principal dels drets descrits,  no sols són drets constitucionales, sino que, estàn recollits dins de la Secció 1a, del Capítol II, del Títol I de la Constitució Espanyola de 1978, intitulada “dels drets fonamentals i llibertats públiques”, el que suposa,  que estos drets, juntament amb la resta de continguts d’esta Secció, estàn altament protegits des del punt de vista constitucional, ja que no sols gaudiràn de tindre un procediment preferent i sumari en els casos en què s’hagen vulnerat, sino que a més, són drets susceptibles de recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional, a tenor de l’establert a l’article 53.2 de la Constitució.