Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

La Societat de Gestió Integral d’Emergències convoca una borsa de treball temporal de bombers forestals

31 juliol 2020

La borsa urgent permetrà cobrir més d’una trentena de places vacants del Servei de Bombers Forestals de la Generalitat i les futures baixes que es puguen produir durant l’any

La Societat Valenciana de Gestió Integral d’Emergències (SGISE) ha convocat una borsa urgent d’ocupació temporal per a cobrir les necessitats immediates del Servei de Bombers Forestals de la Generalitat durant la campanya estival i atendre les possibles baixes i vacants que es produïsquen en els pròxims mesos.

El ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ (DOGV) ha publicat aquest divendres, 31 de juliol, la convocatòria d’aquesta borsa de treball temporal per a la categoria de bombers forestals mitjançant la qual es preveu cobrir de manera immediata més d’una trentena de places.

Les persones aspirants interessades a participar en aquest procés d’ocupació pública disposen de cinc dies naturals a partir de l’endemà de ser publicat en el DOGV per a inscriure’s en la borsa mitjançant el formulari que trobaran en el web (consulteu-ho ací).

Aquesta borsa urgent, que és la primera convocada per la SGISE des que va assumir l’abril de 2019 el Servei de Bombers Forestals, tindrà una vigència màxima d’un any i servirà per a cobrir de manera provisional els llocs de treball fins que les places es puguen cobrir a través d’una oferta pública d’ocupació.

La borsa tindrà una única llista definitiva formada per 500 aspirants que prèviament hauran hagut d’acreditar la seua formació i els mèrits avaluables segons els criteris previstos en les bases de la borsa de treball temporal.

Una comissió de selecció formada per quatre membres, un de la Societat Valenciana de Gestió Integral d’Emergències, amb veu però sense vot, i tres designats entre el personal de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, o d’altres administracions públiques que ocupen places amb requisits de formació o funcions semblants a les places convocades seran els encarregats de fer la valoració dels requisits i mèrits d’aquesta convocatòria.

Les persones proposades per a la contractació podran desenvolupar l’exercici de les seues funcions en qualsevol de les bases de bombers forestals de la Comunitat Valenciana.

Bombers Forestals de la Generalitat

El Servei de Bombers Forestal compta per a la campanya estival amb 850 professionals distribuïts al llarg de tota la Comunitat Valenciana previnguts per a poder actuar davant de qualsevol incendi declarat en terreny forestal. Els Bombers Forestals de la Generalitat s’organitzen en 62 unitats, de les quals 56 són terrestres i 6 helitransportades.

Cal recordar que per a la campanya contra incendis forestals de 2020, que s’estendrà enguany fins al 16 de novembre, la Generalitat disposa de 45 autobombes, 9 helicòpters (2 de coordinació i 7 d’extinció) i 9 avions (7 de terra i 2 amfibis).

Següent notícia
Compartix la notícia