Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

La SGISE publica l’Oferta pública d’ocupació aprovada en 2020 amb 31 places vacants del Servei de Bombers Forestals

3 agost 2021

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat l’oferta d’ocupació pública de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències (SGISE) aprovada en l’exercici pressupostari de 2020. Aquesta OPE inclou 31 places de naturalesa laboral que actualment estan vacants -pel que no afecta cap lloc ocupat per personal subrogat ni amb contracte indefinit no fix -i que estan dotades econòmicament en el Pressupost de la Generalitat per al present exercici.

La OPE 2020 conté dos llocs d’operador/a; un de conducció d’autobomba; 13 de brigadista; un de cap d’unitat; un de subcap d’unitat; un de correturnos; un de tècnic/a de base; tres de personal tècnic de protecció civil; i un de personal administratiu. En aquesta oferta d’ocupació pública també s’ha inclòs una plaça d’auditoria; una de cap de servei de recursos humans, assumptes generals i contractació; una de cap de servei de tecnologies de la Informació i les telecomunicacions; i tres caps de secció de contractació, informàtica i recursos humans respectivament.

La SGISE ha de convocar el procés selectiu d’aquests 31 llocs de treball en el termini màxim de tres anys des de la publicació en el DOGV de l’oferta d’ocupació pública. El procediment d’accés serà el de concurs oposició, amb proves adequades als procediments, tasques i funcions de cada lloc ofert i la valoració, en la fase de mèrits, del temps de servei prestat en les places convocades. Les bases generals i específiques del procés selectiu s’estan elaborant en la Comissió negociadora al costat de les seccions sindicals.


El document publicat en el DOGV pot consultar-se en aquest link
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/02/pdf/2021_8257.pdf

Següent notícia
Compartix la notícia