Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

La SGISE constitueix una Comissió Negociadora per a dissenyar un Pla Extraordinari d’Estabilització abans de juny

15 febrer 2022

La Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències (SGISE) ha constituït aquest matí una Comissió Negociadora, en la qual estan representades les cinc seccions sindicals de l’empresa, per a dissenyar un Pla Extraordinari que permetrà l’estabilització de més d’un centenar de treballadors i treballadores amb contractes temporals. El procés de negociació social, emprés en 2019 després de la subrogació del personal, fa un pas decisiu en comptar amb plenes garanties jurídiques després de l’aprovació, en el Congrés dels Diputats, de la Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

La Comissió Negociadora s’ha constituït amb l’objectiu d’articular un fòrum d’anàlisi que permeta negociar les necessitats, criteris i terminis d’execució del procés extraordinari d’estabilització d’ocupació pública en la SGISE, que s’elevarà a les Direccions Generals de Sector Públic i Pressupostos per a la seua aprovació i publicació en el DOGV abans del 30 de juny.

Durant la reunió, s’ha analitzat el nombre de persones i places susceptibles d’inclusió en el procés d’estabilització, distingint les places de naturalesa estructural ocupades de manera temporal i ininterrompudament per personal amb vinculació temporal, almenys en els tres anys anteriors al 31/12/2020, d’una banda, i amb anterioritat al 01/01/2016, per un altre. Així doncs, el procés s’obrirà per a estabilitzar a un centenar de treballadors i treballadores amb contractes indefinits no fixos i inclourà també les places vacants que actualment no estan ocupades per cap empleat fix.

Totes les parts han acordat mantindre el diàleg obert i s’han emplaçat a una nova reunió per a continuar avançant en el disseny del procés d’estabilització i la manera d’accés a la titularitat de les places.

Següent notícia
Compartix la notícia