Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

La SGISE aprova un pla que permetrà a la seua plantilla teletreballar fins a un 40% de la jornada

29 juny 2022

La Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències (SGISE) posarà en marxa un pla de teletreball que permetrà el treball no presencial de la seua plantilla fins a un 40%. Amb aquesta mesura es pretén, segons la seua gerent, Maria Duart “millorar el benestar dels empleats i empleades de la SGISE, i facilitar al màxim la conciliació de la seua vida laboral, personal i familiar”. En paraules de Duart, “la pandèmia ens va obligar a implantar el treball a distància en part de la plantilla per a complir les mesures de seguretat sanitària, i després de comprovar que els serveis prestats no s’han vist afectats en absolut, hem decidisc continuar contemplant aquesta modalitat no presencial”.

El pla de l’empresa que gestiona el Servei de Bombers i Bomberes Forestals de la Generalitat ha sigut aprovat per unanimitat per totes les seccions sindicals presents en el Comité Intercentres, i pel Consell d’Administració de la SGISE.

A partir del pròxim 1 de juliol podran acollir-se a ell totes les persones integrants de la plantilla que, per la naturalesa dels serveis que presten, puguen exercir el seu treball des del seu domicili i sense necessitat d’acudir presencialment al centre de treball. Per contra, no podran optar per aquesta modalitat els empleats i empleades que ocupen posats que exigisquen la seua presència física en les instal·lacions de la SGISE, o que estiguen vinculats a l’empresa mitjançant contractes formatius.

Les persones interessades hauran de subscriure amb l’empresa un acord de caràcter voluntari i revisable, que podrà ser ordinari o vinculat a una necessitat especial de conciliació. En el primer cas, el percentatge de treball a distància podrà ser com a màxim del 30%. La segona opció ofereix un percentatge màxim de teletreball del 40%.

La SGISE posarà a la disposició dels treballadors i treballadores les eines i mitjans necessaris per a l’òptim acompliment de les seues funcions en règim de treball a distància, com ara ordinador portàtil, telèfon intel·ligent, teclat, ratolí, etc. També garantirà el compliment efectiu de les mesures previstes en la normativa de prevenció de riscos laborals, i la igualtat de drets respecte a les persones que presten serveis íntegrament sota el règim presencial.

El departament de Recursos Humans ha resumit en este document les cuestions més rellevants del Pla.

Pla de teletreball

Annex I
Annex II
Annex III

Següent notícia
Compartix la notícia