Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

La Intervenció certifica els avanços de la SGISE en matèria de gestió administrativa per a garantir la màxima eficiència de totes les àrees de la societat

2 agost 2022

La Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències (SGISE) ha celebrat aquest dimarts un Consell d’Administració en el qual ha abordat, entre altres qüestions, l’informe d’auditoria de compliment i operativa, emés per la Intervenció General de la Generalitat sobre l’exercici 2021. La direcció de l’empresa ha assegurat que, després de l’anàlisi de la situació del passat exercici, “se certifiquen els avanços de la SGISE en matèria de gestió administrativa per a garantir la màxima eficiència de totes les àrees de gestió de la societat”.

La Intervenció ha realitzat en el seu informe anual una sèrie de recomanacions referides a la necessitat de finalitzar el procés d’aprovació del conveni col·lectiu, agilitar el procediment d’autorització de la massa salarial de l’empresa pública, -pendent de dictamen de la Direcció General de Pressupostos- i la necessitat d’ajustar els processos de contractació temporal a l’hora de cobrir baixes o del personal de reforç, amb l’objectiu d’aconseguir una gestió més econòmica i eficient. Anteriorment, s’havia rebut l’informe d’auditoria de comptes anuals del mateix exercici, amb opinió favorable.

Des de la SGISE han destacat que, seguint amb les indicacions en matèria de personal, l’entitat està en vies de formalitzar el nou conveni col·lectiu, un acord que inclourà avanços tan importants com la segona activitat, la igualtat d’accés a la promoció interna o la consecució d’estudis per al reconeixement de malalties professionals.

L’entitat també treballa en una planificació de la contractació de personal a fi d’identificar les necessitats reals que es precisen per a una correcta prestació del servei públic que té encomanat. No obstant això, a causa de la imprevisibilitat d’uns certs supòsits, -baixes per incapacitat temporal, permisos de maternitat o paternitat, o llicències recollides en Conveni Col·lectiu, l’empresa recorre a la fórmula de la contractació temporal per a poder garantir l’operativitat del servei i la seguretat dels treballadors i treballadors de l’empresa.

Quant a les contractacions de personal laboral temporal a les quals al·ludeix la Intervenció, la SGISE ha destacat que, mentre en 2019 la plantilla comptava amb un 26% de vacants sense cobrir, la previsió actual és que en 2024 la temporalitat estiga per davall del 8%, tal com marca la llei 20/2021, una vegada finalitzen els processos selectius definitius i el pla d’estabilització.

Així mateix, l’entitat ateses les indicacions sobre encàrrecs a mitjans propis, ha avançat que en les pròximes setmanes es publicaran diferents licitacions que permetran assumir serveis tan importants com la uniformitat, el subministrament d’eines mecàniques o el manteniment de vehicles.

El president de la SGISE, José María Ángel, ha assenyalat que “després de la millora de resultats respecte del passat any, aqueixa tendència positiva es reflectirà en els següents exercicis”. Ángel ha indicat que “la SGISE valora les recomanacions plantejades per la Intervenció i el seguiment anual d’aquestes, ja que algunes d’elles, tal com s’assenyala, segueixen en fase d’execució”.

La direcció de l’entitat agraeix, un any més, la important labor de fiscalització de la gestió econòmica i financera que exerceix aquest servei. “Gràcies a aquest treball, l’Administració autonòmica garanteix a la ciutadania que s’està desenvolupant una gestió eficient dels recursos públics, en una època en la qual la societat demanda una major transparència” ha conclòs Ángel.

Següent notícia
Compartix la notícia