Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

El TSJCV ratifica la legalitat de la borsa d’ocupació temporal de bombers forestals i confirma que continua vigent

21 octubre 2021

La Direcció de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències (SGISE) vol traslladar un missatge de tranquil·litat a totes les persones que integren la borsa d’ocupació temporal de bomber/a forestal, després que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haja emés una sentència que ratifica la seua legalitat i confirma la seua vigència. La fallada avala que tots els treballadors i treballadores que s’han incorporat al Servei a través d’aquesta bossa puguen continuar exercint la seua labor amb plenes garanties jurídiques. Aquells professionals que es troben actius en la mateixa podran ser requerits per a cobrir de manera eventual baixes, vacances o permisos amb total normalitat.

La sentència de la Sala social del TSJCV desestima la demanda de conflicte col·lectiu presentada per la Confederació General del Treball (CGT) per a impugnar la totalitat de la Resolució de 28 de juliol de 2020, per la qual la SGISE va convocar una borsa d’ocupació temporal pel procediment d’urgència per al lloc de bomber/a forestal. No obstant això, l’acte judicial sí que estima declarar “nuls i sense efecte” dos paràgrafs de la norma novena d’aquesta Resolució, referits a la contractació i normes de funcionament de la bossa, en considerar que no ha d’incloure’s en la Resolució perquè aqueixa matèria està regulada en altres textos legals.

La fallada judicial “absol a la demandada de les pretensions formulades” i, en la seua argumentació jurídica, estableix, entre altres consideracions:

– La conseqüència jurídica de concatenar contractes temporals és “necessàriament” la consideració com a indefinit no fix. La temporalitat continuarà existint “mentre no s’amplie l’oferta d’ocupació pública” per a cobrir definitivament els llocs.

– La Sala estableix que els treballadors temporals no poden obtindre una plaça ni a través de les previsions del conveni ni a través de les normes que regulen aquesta borsa d’ocupació provisional.

“Asseguda aquesta precisió i entrant a resoldre la sol·licitada nul·litat de la resolució impugnada, que el Sindicat actor imputa al seu conjunt, i a la norma novena, la Sala no veu motius que permeten anul·lar la Resolució dictada pel President de SGISE en el seu conjunt, ni per l’oportunitat, ni perquè vulnere les normes del conveni de TRAGSA d’aplicació, i en concret les que regulen l’estabilitat en l’ocupació o la cobertura de vacants, perquè el fet que es convoque i constituïsca aquesta nova borsa d’ocupació de cap manera impedeix que s’apliquen les normes del conveni que regulen la cobertura de vacants, procediment d’assignació interna de places previ a l’oferiment als treballadors que conformen aquesta nova borsa d’ocupació, ni tampoc a l’estabilitat en l’ocupació, ja que com s’ha dit, els treballadors temporals ni amb les previsions del conveni i per descomptat tampoc amb les normes que regulen aquesta borsa d’ocupació provisional, obtindran la plaça si no superen el corresponent procés selectiu en els termes indicats amb respecte dels principis constitucionals.”

Per si resulta del seu interés, prem ací per llegir la Sentència 002877/2021 de la Sala social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Següent notícia
Compartix la notícia