Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

El DOGV publica les bases generals de l’Oferta pública d’ocupació 2020 de la SGISE amb 31 llocs vacants

13 octubre 2021

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica aquest dimecres les bases generals que regiran la convocatòria de 31 places vacants en el Servei de Bombers i Bomberes Forestals de la Generalitat, previstes en l’Oferta pública d’ocupació de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències (SGISE) aprovada en l’exercici pressupostari de 2020.

El text, que recull propostes de totes les seccions sindicals, estableix els aspectes comuns i els requisits generals negociats per a regular els processos selectius dels 31 llocs de treball que es convocaran. Així, el procediment d’accés serà el de concurs oposició.

Es preveu la convocatòria de 15 places a través del torn lliure, 13 en promoció interna i altres 3 per a persones amb diversitat funcional. Els treballadors i les treballadores amb contracte indefinit no fix, podran participar en els processos de promoció interna si disposen de sentència ferma en el moment de presentar la documentació per a la contractació, conservant les condicions quant a la seua relació laboral amb l’empresa.

Tots els processos selectius constaran de dues fases. La primera serà la d’oposició, amb una valoració del 60% (60 punts). En funció de la mena de lloc podrà incloure proves de coneixements teòrics amb preguntes tipus test; proves psicotècniques, d’aptituds i competències; entrevistes personals; i proves físiques. La segona fase serà la de concurs, amb un pes del 40% (40 punts), distribuïts en valoració de l’experiència professional (30 punts), idiomes (3 punts) i formació complementària (7 punts).

Les bases generals també estableixen la manera d’acreditar els requisits i la presentació de les sol·licituds.

Una vegada negociats i publicats els criteris generals, la Direcció de l’empresa està treballant en l’elaboració de les bases específiques que desenvoluparan les característiques concretes de l’oferta pública d’ocupació. Aquesta oferta inclou 31 places de naturalesa laboral que actualment estan vacants. En concret, es convocaran dos llocs d’operador/a; un de conducció d’autobomba; 13 de bomber/a forestal; un de prefectura d’unitat; un de subprefectura d’unitat; un de corretorns; un de tècnic/a de base; tres de personal tècnic de protecció civil; i un de personal administratiu. També s’ha inclòs una plaça d’auditor/a intern; una de prefectura de servei de recursos humans, assumptes generals i contractació; una de prefectura de servei de tecnologies de la Informació i les telecomunicacions; i tres prefectures de secció de contractació, informàtica i recursos humans respectivament.

Poden consultar-se les bases generals de la Oferta Pública d’Ocupació 2020 aci.

Següent notícia
Compartix la notícia