Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

El DOGV publica la convocatòria del procés excepcional d’estabilització de 247 places per concurs de mèrits

30 desembre 2022

La presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 1 de març i finalitzarà el 31 de març de 2023

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat hui la convocatòria de les primeres 247 per al Servei de Bombers i Bomberes Forestals de la Generalitat Valenciana, mitjançant el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits.

La convocatòria de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències (SGISE) adapta l’oferta d’ocupació pública de 2020 i publica l’oferta d’ocupació pública de 2021 per al seu personal aprovades i pendents de convocatòria, com recull la Llei 20/2021, de 28 de desembre referent a les mesures per a reduir la temporalitat de l’ocupació pública. L’execució i resolució d’aquests processos ha de complir-se abans del 31 de desembre de 2024.

Aquest procés excepcional d’estabilització suposa una oportunitat legal extraordinària per a poder donar solució a un dels principals problemes derivats de la situació contractual de part del personal del Servei de Bombers i Bomberes Forestals, heretada en la subrogació d’abril de 2019.

La llei 20/2021 té com a objectiu, entre altres, autoritzar un procés d’estabilització d’ocupació pública en el qual s’inclouen les places de naturalesa estructural que, estiguin o no dins de les relacions de llocs de treball (RPT), i estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de manera temporal i ininterrompuda almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020. Igualment, també es recull la possibilitat de convocar pel sistema de concurs aquelles places que complint els requisits establerts hagin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.

El procés de selecció de les 247 places es regirà per l’acord unànime de 12 de setembre de 2022 de la taula negociadora de la SGISE, sobre criteris d’aplicació als criteris de selecció de personal derivats del procés d’estabilització d’ocupació i que és aplicable a les següents places: 75 places de bomber/a forestal; 44 de bomber/a forestal de reforç, 12 de conductor/a d’autobomba, 6 conductor/a d’autobomba de reforç, 6 correturnos, 3 correturnos de reforç, 5 caps/as d’unitat, 10 caps/as d’unitat de reforç, 1 cap/a dotació de gerència, 3 sotscaps/as de gerència, 10 sotscaps/as, 17 sotscaps/as de reforç, 11 substituts de vacances, 22 substituts de vacances de reforç, 3 d’especialista, 2 d’especialista polivalent, 1 de segon capatàs, 5 administratiu/a, 2 enginyer forestal, 1 enginyer tècnic agrícola, 1 oficial, 2 operador/a, 1 de tècnic de gestió forestal i 4 de tècnic superior.


El termini per a la presentació de sol·licituds que serà telemàtica a través del portal de la SGISE, s’iniciarà el dia 1 de març i finalitzarà el 31 de març de 2023.

Següent notícia
Compartix la notícia