Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Disponible a partir del 13/03/23 a les 9:00 h
Accedir
Accedix al procés d'estabilització extraordinari. Llei 20/2021, de 28 de desembre.

Compromís de la Direcció en matèria d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes

25 octubre 2021

La Presidència i la Gerència de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències (SGISE) han ratificat el compromís de la Direcció en matèria d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes conscients que la nostra gestió estratègica ha d’estar d’acord amb les necessitats i demandes de la societat, per considerar-nos un agent social de referència en l’àmbit de la qual s’estableixen contínues relacions laborals i personals. Podeu accedir al compromís punxant ací.

Per aquest motiu, han assumit el compromís per a l’elaboració d’un Pla d’Igualtat entre Dones i Homes en l’empresa, seguint les directrius que marca la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes i en l’RD 901/2020 de plans d’igualtat i el seu registre.

S’elaborarà un diagnòstic de situació previ en el qual s’analitzaran dades quantitatives i qualitatives en relació als processos de selecció, accés a l’ocupació, promoció professional, formació, condicions de treball, conciliació de la vida personal, familiar i laboral, comunicació i llenguatge, etc.

Per a això, des de la Direcció comparteixen la il·lusió i interessos en favor a aquesta matèria, comprometent-se a animar a la resta de plantilla al fet que formen part activa en tot el procés. En aqueix sentit, en el compte de correu electrònic igualdad@sgise.es es podrà compartir amb la Comissió d’Igualtat els interessos, suggeriments i propostes en matèria d’igualtat.

Després del diagnòstic de situació, s’aniran comunicant progressivament els avanços i resultats aconseguits durant el període de disseny, implantació, seguiment i avaluació del Pla d’Igualtat.

La SGISE continua afrontant el procés d’implantació del Pla d’Igualtat, iniciat el 4 de novembre de 2020, com un repte que modernitzarà el seu funcionament i del qual resultarà, sense cap dubte, una estructura interna i unes relacions amb la societat en la qual les nostres accions estiguen lliures de discriminacions per raó de sexe, contribuint a l’avanç social encaminat a aconseguir una igualtat real i efectiva.

Següent notícia
Compartix la notícia